2008Nx@41@sNTbJ[O[O-3N
20N0607iyj`@13F00`
QF18`[
ԁF15-T-15A@
`ubNij
`[ ZE J Vтrb ғ _
ZE @ Q|O R|O S|O R|O T|O 5 @ @ 17 0 17 15 1
O|Q @ P|P S|O P|P T|O 2 2 1 11 4 7 8 3
O|R P|P @ Q|P O|T P|O[1] 2 1 1 4 10 -6 7 4
J O|S O|S P|Q @ P|Q O|Q @ @ 5 2 14 -12 0 6
Vтrb O|R P|P T|O Q|P @ Q|O 3 1 1 10 5 5 10 2
ғ O|T O|T O|P Q|O O|Q @ 1 @ 4 2 13 -11 3 5
aʃubNiHj
`[ H { XJC ‚ _
@ O|S O|P Q|R O|O O|P @ 1 4 2 9 -7 1 6
H S|O @ O|Q P|O P|O O|P 3 @ 2 6 3 3 9 3
{ P|O Q|O @ P|R O|O O|Q 2 1 2 4 5 -1 7 4
R|Q O|P R|P @ P|P Q|P 3 1 @ 9 6 3 10 1
XJC O|O O|P O|O P|P @ O|O @ 4 1 1 2 -1 4 5
‚ P|O P|O Q|O P|Q O|O @ 3 1 1 5 2 3 10 2
bubNimj
`[ xm m I[ _
@ T|O P|P R|O P|O R|O 4 1 @ 13 1 12 13 1
xm O|T @ Q|Q O|Q O|Q P|P @ 2 3 3 12 -9 2 6
P|P Q|Q @ Q|P[2] P|O Q|P 3 2 @ 8 5 3 11 2
m O|R Q|O P|Q @ P|R O|R 1 @ 4 2 11 -9 3 5
O|P Q|O O|P R|P @ S|Q 3 @ 2 9 5 4 9 3
I[l O|R P|P P|Q R|O Q|S @ 1 1 3 7 10 -3 4 4

[1]
hirokoki:
[2]
hirokoki:
inserted by FC2 system